12ο χλμ. Αθηνών - Λαμίας, Τ. 210 2840 816-18 info@verykokos.gr

ΓΡΑΝΙΤΗΣ BALMORAL

Χρώμα: Κόκκινο, Xώρα προέλευσης: Φινλανδία, Κοινό Όνομα: Balmoral Red, Τύπος πετρώματος: Γρανίτης
Φυσικομηχανικές Ιδιότητες – Ενδεικτικές τιμές
Φαινόμενη Ειδική Πυκνότητα 2680,00 Kg/m^3
Συντελεστής
Απορροφητικότητας: 0,14 wt%
Αντοχή σε θλίψη: 1880,00 kg/cm^2
Αντοχή σε εφελκυσμό
απο Κάμψη: 140,00 kg/cm^2
Αντοχή σε φθορά
απο Τριβή: mm

Κατηγορία: