12ο χλμ. Αθηνών - Λαμίας, Τ. 210 2840 816-18 info@verykokos.gr

ΓΡΑΝΙΤΗΣ ROSA BETA

Χρώμα: Ροζ, Xώρα προέλευσης: Ιταλία, Κοινό Όνομα: Rosa Beta, Τύπος πετρώματος: Γρανίτης
Φυσικομηχανικές Ιδιότητες – Ενδεικτικές τιμές
Φαινόμενη Ειδική Πυκνότητα 2630,00 Kg/m^3
Συντελεστής
Απορροφητικότητας: 0,24 wt%
Αντοχή σε θλίψη: 1820,00 kg/cm^2
Αντοχή σε εφελκυσμό
απο Κάμψη: 115,00 kg/cm^2
Αντοχή σε φθορά
απο Τριβή: mm

Κατηγορία: