12ο χλμ. Αθηνών - Λαμίας, Τ. 210 2840 816-18 info@verykokos.gr

Εργοστάσιο Μαρμάρου και Παραγωγής Προϊόντων Τσιμέντου

        Για την παραγωγή τσιμέντινων προϊόντων η ετιαρία Βερύκοκος ΑΒΕΕ διαθέτει τέσσερις βασικές γραμμές παραγωγής:A. ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΑΚΟΠΟΙΪΑΣ Τρεις αυτόνομες γραμμές παραγωγής τσιμέντινων πλακών πεζοδρομίου και βοτσαλόπλακων που τροφοδοτούνται από πλήρως ηλεκτρονικά ελεγχόμενα ζυγιστήρια [mixers], κατασκευής του 2003.Αυτόνομη, αυτόματη γραμμή συσκευασίας, τριβείου- αμμοβολής. Β. ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ, ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ, ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ κ.ά.Διαθέτουμε μία αυτόματη, ηλεκτρονικά ελεγχόμενη πρέσα, κατασκευής του 2001, με ρομποτική διάταξη αποθήκευσης των προς ωρίμανση προϊόντων και αυτόματη παλετοποίηση των ετοίμων.Τροφοδοτείται από πλήρως ηλεκτρονικά ζυγιστήρια [mixers] και η σκυροδέτηση γίνεται με εντολές υγρασιόμετρων, κατασκευής του 2003. Γ. ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ/ ΚΑΝΑΛΙΩΝ κ.ά. Διαθέτουμε μία ημιαυτόματη, ηλεκτρονικά ελεγχόμενη δονητική μηχανή δυνατότητος παραγωγής προϊόντων διαστάσεων 4,2×1,2×3,2m με αυτόματη αποκαλούπωση και διαχείριση του προς ωρίμανση υλικού. Τροφοδοτείται από πλήρως ηλεκτρονικά ελεγχόμενα ζυγιστήρια [mixers] και η σκυροδέτηση γίνεται με εντολές υγρασιόμετρων κατασκευής 2003. Δ. ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ Παραγωγή προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Φρεάτια, κανάλια, βάσεις φωτισμού, φρεάτια υδροσυλλογής, κ.ά. Τα καλούπια συναρμολογούνται με μεταλλότυπους σε οποιαδήποτε διάσταση πολλαπλάσια των 5cm. Τροφοδοτείται από πλήρως ηλεκτρονικά ελεγχόμενα ζυγιστήρια [mixers] και η σκυροδέτηση γίνεται με εντολές υγρασιόμετρου και σύμφωνα με τον ΚΤΣ 97, κατασκευής του 2003. ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΣΙΜΕΝΤΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Τα παραγόμενα προϊόντα είναι πλήρως εναρμονισμένα με όσα ορίζει ο νόμος σύμφωνα με Ε.Ν.-ΕΛΟΤ-ΠΕΤΕΠ. Σύμφωνα με τις ΕΝ 1338-1339-1340, ο νομοθέτης ορίζοντας μεγάλο πλήθος ημερίσιων δοκιμών, [16-8-4 τεμ.] ανά μηχάνημα παραγωγής, κατέταξε τις εργαστηριακές δοκιμές στην κατηγορία 4. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνονται οι δοκιμές από εργαστήριο ή από τον ίδιο τον κατασκευαστή. Επί της ουσίας, είναι αδύνατος ο ημερίσιος έλεγχος παραγωγής προϊόντων από εξωτερικό εργαστήριο. Η εταιρία είναι πιστοποιημένη από το 2003 εφαρμόζοντας σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO 9001: 2008. Τηρώντας τις αρχές του υγιούς ανταγωνισμού και θέλοντας να εξασφαλίσει προϊόντα υψηλής ποιότητας για τον καταναλωτή, διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο και δοκιμές αδρανών-θραύσης, σύμφωνα με τον ΚΤΣ 97, όλα τα εργαστηριακά όργανα δοκιμών σύμφωνα με την ΕΝ 1338-ΕΝ 1339-ΕΝ 1340. Τα εργαστηριακά όργανα είναι παραγωγής του 2009 και διακριβώνονται ανά έτος όπως ορίζει ο νόμος και σύστημα διαχείρισης ποιότητας. Είναι επανδρωμένο με άριστα εκπαιδευμένο επιστημονικά προσωπικό.ΜΑΡΜΑΡΑ Για την παραγωγή προίόντων μαρμάρου η εταιρία διαθέτει μηχανήματα κάθετης επεξεργασίας μαρμάρου.Α. ΣΧΙΣΤΗΡΙΑ Πέντε τελάρα επεξεργασίας όγκων σε πλάκες μαρμάρου, ανοικτού κλειστού πλαισίου, συνολικής δυναμικότητας 235 λαμών. Τρία οριζόντια κάθετα με δίσκους διαμέτρου 1200mm. Β. ΓΥΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΛΑΚΩΝ Αυτόματη μηχανή επεξεργασίας επιφανειακών πλακών 14 κεφαλών. Γ. ΦΡΕΖΕΣ Δύο φρέζες CNC με δυνατότητα κοπής και αυτόματης επεξεργασίας μαρμάρου σε προφίλ. Δ. CNC Μηχανή παραγωγής ειδικών προϊόντων μαρμάρου  CAD-CAM. Διαθέτουμε επίσης πλήθος σύγχρονων μηχανημάτων κοπής και επεξεργασίας μαρμάρου ώστε να παρέχουμε στους πελάτες μας άριντο προϊόν σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.

Κατηγορία: