12ο χλμ. Αθηνών - Λαμίας, Τ. 210 2840 816-18 info@verykokos.gr

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ – ΓΡΑΜΜΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Για την παραγωγή τσιμέντινων προϊόντων η εταιρεία ΒΕΡΥΚΟΚΟΣ ΑΒΕΕ διαθέτει στίς ιδιόκτητες εργοστασιακές εγκαταστάσεις, 4 βασικές γραμμές παραγωγής & ιδιόκτητο εργαστήριο Δοκιμών για τα παραγόμενα προϊόντα.Αναλυτικότερα:Α. ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΑΚΟΠΟΙΪΑΣΤρεις αυτόνομες γραμμές παραγωγής τσιμέντινων πλακών πεζοδρομίου και βοτσαλόπλακων που τροφοδοτούνται από πλήρως ηλεκτρονικά ελεγχόμενα ζυγιστήρια-mixers,κατασκευής του 2003.Αυτόνομη, αυτόματη γραμμή συσκευασίας-τριβείου-αμμοβολής.Β. ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ-ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ-ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ Διαθέτουμε μια αυτόματη ηλεκτρονικά ελεγχόμενη πρέσα κατασκευής του 2001, με ρομποτική διάταξη αποθήκευσης των προς ωρίμανση προϊόντων και αυτόματη παλετοποίηση των έτοιμων. Τροφοδοτείται από πλήρως ηλεκτρονικά ελεγχόμενα ζυγιστήρια-mixers και η σκυροδέτηση γίνεται με εντολές υγρασιόμετρων, κατασκευής 2003.Γ. ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ-ΚΑΝΑΛΙΩΝ Διαθέτουμε μία ημιαυτόματη ηλεκτρονικά ελεγχόμενη δονητική μηχανή δυνατότητος παραγωγής προϊόντων διαστάσεων 4,2×1,2×0,32m, με αυτόματη αποκαλούπωση διαχείριση του προς ωρίμανση υλικού. Τροφοδοτείται από πλήρως ηλεκτρονικά ελεγχόμενα ζυγιστήρια-mixers και η σκυροδέτηση γίνεται με εντολές υγρασιόμετρων.Δ. ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.Παραγωγή προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Φρεάτια-Κανάλια-Βάσεις Φωτισμού-Φρεάτια Υδροσυλλογής κ.α. Τα καλούπια συναρμολογούνται με μεταλότυπους σε οποιαδήποτε διάσταση πολλαπλάσια των 5cm. Τροφοδοτείται από πλήρως ηλεκτρονικά ελεγχόμενα ζυγιστήρια-mixers και η σκυροδέτηση γίνεται με εντολές υγρασιόμετρου και σύμφωνα με τον ΚΤΣ 97, κατασκευής 2003ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Βερύκοκος ΑΒΕΕ τηρώντας τους νόμους και κανόνες που επιβάλλει η ελληνική και ευρωπαίκή νομοθεσία διαθέτει πλέον ιδιόκτητο εργαστήριο δοκιμών δομικών προϊόντων, με διακριβωμένο εξοπλισμό. Στο σύγχρονο εργαστήριό μας εκτελούνται καθη-μερινά οι εργαστηριακές δοκιμές που επιβάλλουν τα: ΕΝ 1338, ΕΝ 1339, ΕΝ 1340, K.T.Σ.97. Οι δοκιμές γίνονται και στις έξι γραμμές παραγωγής μας, επιτυγχάνοντας έτσι σταθερά υψηλά ποιοτικό αποτέλεσμα στα προϊόντα μας. Ενημερώνουμε ότι η σήμανση CE για τα προϊόντα: κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδρομίου, κράσπεδα είναι πλέον υποχρεωτική σύμφωνα με το ΦΕΚ 1794 Β’/28.08.2009. Η παραγωγή ή διακίνηση των παραπάνω προϊόντων χωρίς τη σήμανση CE είναι αιτία για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και αυτές του Π.Δ. 334/1994.

Κατηγορία: