12ο χλμ. Αθηνών - Λαμίας, Τ. 210 2840 816-18 info@verykokos.gr

ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΑ Φ2500 ΟΠΛΙΣΜΕΝΗ [ΒΟΘΡΟΙ ΠΗΓΑΔΙΑ]

Τσιμεντοσωλήνα Φ2500 Οπλισμένη [Βόθροι Πηγάδια]διαστάσεις: Φ2500κατηγορία σκυροδέματος: C16/20οπλισμός: ένα πλέγμα T139πάχος: 12cmβάρος: 2073kg 

Κατηγορία: