12ο χλμ. Αθηνών - Λαμίας, Τ. 210 2840 816-18 info@verykokos.gr

ΧΑΛΑΖΙΑΚΑ – ΧΑΛΑΖΙΑΣ

Τα χαλαζιακά είναι εμφανή έγχρωμα υλικά ενισχυμένα με πολυεστερικές ίνες που βγαίνουν σε πολλά χρώματα και σχέδια.Τα χαλαζιακά κατασκευά-ζονταν από συμπίεση θρυμμάτων χαλαζιακών πετρωμάτων και στοιχεία συγκολλητικού υλικού σε μεγάλους όγκους, η επεξεργασία τους είναι η ίδια με τα φυσικά πετρώματα. Τα χαλαζιακά παράγονται σε καλούπια και έχει μεγάλη ομοιομορφία. Χρησιμοποιείται σε επένδυση τζακιών και άλλες διακοσμητικές εφαρμογές. Ευρεία είναι η χρήση τους σε πάγκους μπάνιου και κουζίνας, λόγω των αντιτριβικών ιδιοτήτων και της μειωμένης αποροφτικότητας τους.

Κατηγορία: