12ο χλμ. Αθηνών - Λαμίας, Τ. 210 2840 816-18 info@verykokos.gr

Πόμολα Πόρτας – Convex

Η CONVEX είναι μια απόλυτα καθετοποιημένη μονάδα.

Επεξεργάζεται μέταλλα όπως Ορείχαλκος, Ζάμακ, Αλουμίνιο, Ανοξείδωτο, Χαλκό κλπ. Όλες οι φάσεις πραγματοποιούνται μέσα σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις.

Με τον τρόπο αυτό, αφενός η παραγωγική διαδικασία είναι περισσότερο ελεγχόμενη και αφετέρου υπάρχει μεγάλη ευελιξία, αφού επιτρέπει στην εταιρεία να ανταποκρίνεται άμεσα στη ζήτηση σε διαστάσεις και παράγωγα προϊόντα, τόσο για την Ελληνική όσο για τις ξένες αγορές.

Πόμολα Πόρτα