12ο χλμ. Αθηνών - Λαμίας, Τ. 210 2840 816-18 info@verykokos.gr

ΧΥΤΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Κατασκευή τσιμέντινων στοιχείων ειδικής προκατασκευής για την επένδυση των καναλιών στο Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων Άνω Λιοσίων. Τα προκατασκευασμένα στοιχεία λειτουργούν ως σχάρες για τη στράγγιση των απορριμάτων.

Κατηγορία: