12ο χλμ. Αθηνών - Λαμίας, Τ. 210 2840 816-18 info@verykokos.gr

ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΝΗΣΙΔΑ

Κράσπεδο νησίδα 100×40/30×45 διαστάσεις: 100cmx40cm/30cmx45cm, βάρος: 367kg, οπλισμός: πλέγμα Τ139
Κράσπεδο νησίδα 200x82x115 διαστάσεις: 200cmx82cmx115cm, βάρος: 1.880kg, οπλισμός: S500 Φ8/15
Κράσπεδο νησίδα 100×40/30×45
διαστάσεις: 100cmx40cm/30cmx45cm, βάρος: 367kg, οπλισμός: πλέγμα Τ139
Κράσπεδο νησίδα 200x82x115
διαστάσεις: 200cmx82cmx115cm, βάρος: 1.880kg, οπλισμός: S500 Φ8/15

Κατηγορία: