12ο χλμ. Αθηνών - Λαμίας, Τ. 210 2840 816-18 info@verykokos.gr

ΜΑΡΜΑΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΞHΡΟΠΟΤΑΜΟΥ

ΜΑΡΜΑΡΑ, ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Ξηροπόταμου Δράμας,ΤΥΠΟΣ: Ασβεστιτικό μάρμαρο, ΧΡΩΜΑ: Πράσινο, ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ: Ξηροπόταμος Δράμα.
ΜΑΡΜΑΡΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ
Φαινόμενη Ειδική Πυκνότητα 2,694 kg/m^2
Συντελεστής
Απορροφητικότητας: 0,09 wt%
Αντοχή σε θλίψη: 72 MPa
Αντοχή σε εφελκυσμό
απο Κάμψη: 17 MPa
Αντοχή σε φθορά
απο Τριβή: 3,43 mm