12ο χλμ. Αθηνών - Λαμίας, Τ. 210 2840 816-18 info@verykokos.gr

ΨΥΧΡΑ ΥΛΙΚΑ – COOL MATERIALS – ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΑΚΕΣ & ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ

Η ΒΕΡΥΚΟΚΟΣ ΑΒΕΕ πάντα πρωτοπόρα παραγωγής νέων προιόντων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης των τσιμέντινων ειδών που παράγει στην κατηγορία CE, προχώρησε στην παραγωγή υλικών εξωτερικού χώρου με ψυχρά υλικά – cool materials, Τσιμεντόπλακες και Κυβόλιθους

Κατηγορίες: ,

Τα ψυχρά υλικά χαρακτηρίζονται απο υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία και υψηλό συντελεστή εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας. Με την χρήση αυτών των προιόντων εξασφαλίζεται χαμηλότερη επιφανειακή θερμοκρασία με αποτέλεσμα τον περιορισμό του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας που εμφανίζεται στις περισσότερες μεγαλουπόλεις. Βασίζονται σε προηγμένη τεχνολογία παραγωγής και είναι πιστοποιημένοι από διαπιστευμένα εργαστήρια δοκιμών σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ASTM E903-96 και ASTM G159-98