12ο χλμ. Αθηνών - Λαμίας, Τ. 210 2840 816-18 info@verykokos.gr

Βάση ιστών φωτισμού 6

διαστάσεις: 90cmx50cmx70cm
κατηγορία σκυροδέματος: C20/25
βάρος: 590kg
Βάση ιστών φωτισμού 10
διαστάσεις: 140cmx100cmx90cm
κατηγορία σκυροδέματος: C20/25
βάρος: 2.530kg
Βάση ιστών φωτισμού 15
διαστάσεις: 200cmx105cmx90cm
κατηγορία σκυροδέματος: C20/25
βάρος: 3.740kg