12ο χλμ. Αθηνών - Λαμίας, Τ. 210 2840 816-18 info@verykokos.gr

ΚΑΝΑΛΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η εταιρία ΒΕΡΥΚΟΚΟΣ ΑΒΕΕ διαθέτει γραμμή παραγωγής Ειδικών Προκατασκευών όπου υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Τα καλούπια συναρμολογούνται με μεταλότυπους σε οποιαδήποτε διάσταση πολλαπλάσια των 5cm. Τροφοδοτείται από πλήρως ηλεκτρονικά ελεγχόμενα ζυγιστήρια-mixers και η σκυροδέτηση γίνεται με εντολές υγρασιόμετρου και σύμφωνα με τον ΚΤΣ 97, κατασκευής 2003.

Κανάλι 80X100X100

διαστάσεις: 80cmx100cmx100cm, κατηγορία σκυροδέματος: C20/25, βάρος: 1.064kg, οπλισμός: πλέγμα Τ139

 

Κανάλι 50X100X80

διαστάσεις: 50cmx100cmx80cm, κατηγορία σκυροδέματος: C20/25, βάρος: 826kg, οπλισμός: πλέγμα Τ139

 

Κανάλι 100X64X79

διαστάσεις: 100cmx64cmx79cm, κατηγορία σκυροδέματος: C20/25, βάρος: 700kg, οπλισμός: πλέγμα Τ139

 

Κανάλι 50X44X12 Καπάκι

διαστάσεις: 50cmx44cmx12cm, κατηγορία σκυροδέματος: C20/25, βάρος: 61kg, οπλισμός: πλέγμα Τ139