12ο χλμ. Αθηνών - Λαμίας, Τ. 210 2840 816-18 info@verykokos.gr

ΜΑΡΜΑΡΟ ΡΟΖ ΠΗΛΙΟΥ

ΜΑΡΜΑΡΑ , ΟΝΟΜΑΣΙΑ: Ρόζ Πηλίου
ΜΑΡΜΑΡΟ ΡΟΖ ΠΗΛΙΟΥ
Φαινόμενο
Ειδικό Βάρος 2,650 kg/m^2
Συντελεστής
Απορροφητικότητας: 0,07 wt%
Αντοχή σε θλίψη: 828 kg/cm^2
Αντοχή σε εφελκυσμό
απο Κάμψη: 178 kg/cm^2
Αντοχή σε φθορά
απο Τριβή: 5.41 mm

Κατηγορία: