Ταξινόμηση :
Εμφάνιση :
Per Page
0 κριτικές

ΤΖΑΚΙ ΤΡΑΠΕΖΙΟ ΣΚΕΤΟ
Τζάκι Τραπέζιο Σκέτο 553 Κωδικός: 04ΤΖΑΚ313999
Περιγραφή: 
Διατίθενται με πυρότουβλο 3 εκ, περιλαμβάνει Τάμπερ και σκαφάκι με σχάρα.

Τζάκι Τραπέζιο Σκέτο 554 Κωδικός:  04ΤΖΑΚ413999
Περιγραφή: 
Διατίθενται με πυρότουβλο 4 εκ, περιλαμβάνει Τάμπερ και σκαφάκι με σχάρα.

 
*Κατόπιν παραγγελίας  διατίθενται με κόκκινο, μαύρο και καφέ πυρότουβλο.
 

 

0 κριτικές

ΤΖΑΚΙ ΤΡΑΠΕΖΙΟ ΚΟΥΡΜΠΑ 
Τζάκι Τραπέζιο Κούρμπα 553 Κωδικός: 04ΤΖΑΚ315999
Περιγραφή: Διατίθενται με πυρότουβλο 3 εκ, περιλαμβάνει Τάμπερ και σκαφάκι με σχάρα.

Τζάκι Τραπέζιο Κούρμπα 554 Κωδικός: 04ΤΖΑΚ415999
Περιγραφή: Διατίθενται με πυρότουβλο 4 εκ, περιλαμβάνει Τάμπερ και σκαφάκι με σχάρα. 
 
*Κατόπιν παραγγελίας  διατίθενται με κόκκινο, μαύρο και καφέ πυρότουβλο.

0 κριτικές

ΤZAKI TRAPEZIO NTYMENΟ 
Τζάκι Τραπέζιο Ντυμένο 553 Κωδικός: 04ΤΖΑΚ314999 
Περιγραφή
Διατίθενται πυρότουβλο 3 εκ, περιλαμβάνει Τάμπερ & Σκαφάκι με σχάρα.

Τζάκι Τραπέζιο Ντυμένο 554 Κωδικός: 04ΤΖΑΚ414999
Περιγραφή:
 Διατίθενται πυρότουβλο 4 εκ, περιλαμβάνει Τάμπερ & Σκαφάκι με σχάρα.  
 
*Κατόπιν παραγγελίας  διατίθενται με κόκκινο, μαύρο και καφέ πυρότουβλο.


0 κριτικές

ΤΖΑΚΙ ΓΩΝΙΑΚΟ ΣΚΕΤΟ
Τζάκι Γωνιακό Σκέτο 553 Κωδικός: 04ΤΖΑΚ301999
Περιγραφή: Διατίθενται πυρότουβλο 3 εκ, περιλαμβάνει Τάμπερ & σκαφάκι με σχάρα.

Τζάκι Γωνιακό Σκέτο 554 Κωδικός: 04ΤΖΑΚ401999 
Περιγραφή: Διατίθενται πυρότουβλο 4 εκ, περιλαμβάνει Τάμπερ & Σκαφάκι με σχάρα.  
 
*Κατόπιν παραγγελίας  διατίθενται με κόκκινο, μαύρο και καφέ πυρότουβλο.

0 κριτικές


ΤΖΑΚΙ ΓΩΝΙΑΚΟ ΚΟΥΡΜΠΑ 
Τζάκι Γωνιακό Κούρμπα 553 Κωδικός: 04ΤΖΑΚ303999 
Περιγραφή: Διατίθενται πυρότουβλο 3 εκ, περιλαμβάνει Τάμπερ & Σκαφάκι με σχάρα.

Τζάκι Γωνιακό κούρμπα 554 Κωδικός: 04ΤΖΑΚ403999 
Περιγραφή: Διατίθενται πυρότουβλο 4 εκ, περιλαμβάνει Τάμπερ & Σκαφάκι με σχάρα.  
 
*Κατόπιν παραγγελίας  διατίθενται με κόκκινο, μαύρο και καφέ πυρότουβλο.
 

0 κριτικές

ΤΖΑΚΙ ΓΩΝΙΑΚΟ ΝΤΥΜΕΝΟ 
Τζάκι Γωνιακό Ντυμένο 553 Κωδικός: 04ΤΖΑΚ302999 
Περιγραφή: Διατίθεται πυρότουβλο 3 εκ, περιλαμβάνει Τάμπερ & Σκαφάκι με σχάρα.

Τζάκι Γωνιακό Ντυμένο 554 Κωδικός: 04ΤΖΑΚ402999 
Περιγραφή: Διατίθεται πυρότουβλο 4 εκ, περιλαμβάνει Τάμπερ & Σκαφάκι με σχάρα. 
 
*Κατόπιν παραγγελίας  διατίθενται με κόκκινο, μαύρο και καφέ πυρότουβλο.

0 κριτικές

ΤΖΑΚΙ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟ ΣΚΕΤΟ
Τζάκι Μονόπλευρο Αριστερό Σκέτο 553 Κωδικός: 04ΤΖΑΚ307999 
Τζάκι Μονόπλευρο Δεξί Σκέτο  553  Κωδικός: 04ΤΖΑΚ310999 
Περιγραφή: Διατίθενται πυρότουβλο 3 εκ, περιλαμβάνει Τάμπερ & Σκαφάκι με σχάρα.

Τζάκι Μονόπλευρο Αριστερό Σκέτο 554 Κωδικός: 04ΤΖΑΚ407999 
Τζάκι Μονόπλευρο Δεξί Σκέτο 554 Κωδικός: 04ΤΖΑΚ410999 
Περιγραφή: Διατίθενται πυρότουβλο 4 εκ, περιλαμβάνει Τάμπερ & Σκαφάκι με σχάρα. 
 
*Κατόπιν παραγγελίας  διατίθενται με κόκκινο, μαύρο και καφέ πυρότουβλο.

0 κριτικές

ΤΖΑΚΙ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟ ΚΟΥΡΜΠΑ 
Τζάκι Μονόπλευρο Αριστερό Κούρμπα 553 Κωδικός: 04ΤΖΑΚ309999
Τζάκι Μονόπλευρο Δεξί Κούρμπα 553 Κωδικός : 04ΤΖΑΚ312999
Περιγραφή: Διατίθενται πυρότουβλο 3 εκ, περιλαμβάνει Τάμπερ & Σκαφάκι με σχάρα.
Τζάκι Μονόπλευρο Αριστερό Κούρμπα 554 Κωδικός: 04ΤΖΑΚ409999
Τζάκι Μονόπλευρο Δεξί Κούρμπα 554 Κωδικός: 04ΤΖΑΚ412999
Περιγραφή: Διατίθενται πυρότουβλο 4 εκ, περιλαμβάνει Τάμπερ & Σκαφάκι με σχάρα.  
 
*Κατόπιν παραγγελίας  διατίθενται με κόκκινο, μαύρο και καφέ πυρότουβλο.0 κριτικές

ΤΖΑΚΙ ΜΟΝΟΠΛΕΥΡΟ ΝΤΥΜΕΝΟ
Τζάκι Μονόπλευρο Αριστερό Ντυμένο 553 Κωδικός: 04ΤΖΑΚ308999
Τζάκι Μονόπλευρο Δεξί Ντυμένο 553 Κωδικός : 04ΤΖΑΚ311999
Περιγραφή: Διατίθενται πυρότουβλο 3 εκ, περιλαμβάνει Τάμπερ & Σκαφάκι με σχάρα.
Τζάκι Μονόπλευρο Αριστερό Ντυμένο 554 Κωδικός: 04ΤΖΑΚ408999
Τζάκι Μονόπλευρο Δεξί Ντυμένο 554 Κωδικός: 04ΤΖΑΚ411999
Περιγραφή: Διατίθενται πυρότουβλο 4 εκ, περιλαμβάνει Τάμπερ & Σκαφάκι
με σχάρα. 

 
*Κατόπιν παραγγελίας  διατίθενται με κόκκινο, μαύρο και καφέ πυρότουβλο.0 κριτικές


ΤΖΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟ ΣΚΕΤΟ
Τζάκι Μεσαίο Σκέτο 553
 Κωδικός: 04ΤΖΑΚ304999
Περιγραφή: Διατίθενται πυρότουβλο 3 εκ, περιλαμβάνει Τάμπερ & Σκαφάκι με σχάρα.
Τζάκι Μεσαίο Σκέτο 554 Κωδικός: 04ΤΖΑΚ404999
Περιγραφή: Διατίθενται πυρότουβλο 4 εκ, περιλαμβάνει Τάμπερ & Σκαφάκι με σχάρα. 

 
*Κατόπιν παραγγελίας  διατίθενται με κόκκινο, μαύρο και καφέ πυρότουβλο.
0 κριτικές

ΤΖΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟ ΚΟΥΡΜΠΑ 
Τζάκι Μεσαίο Κούρμπα 553 Κωδικός: 04ΤΖΑΚ306999
Περιγραφή: Διατίθενται πυρότουβλο 3 εκ, περιλαμβάνει Τάμπερ & Σκαφάκι με σχάρα.
Τζάκι Μεσαίο Κούρμπα 554 Κωδικός: 04ΤΖΑΚ406999
Περιγραφή: Διατίθενται πυρότουβλο 4 εκ, περιλαμβάνει Τάμπερ & Σκαφάκι με σχάρα. 

 
*Κατόπιν παραγγελίας  διατίθενται με κόκκινο, μαύρο και καφέ πυρότουβλο.

0 κριτικές

ΤΖΑΚΙ ΜΕΣΑΙΟ ΝΤΥΜΕΝΟ  
Τζάκι Μεσαίο Ντυμένο 553 Κωδικός: 04ΤΖΑΚ305999
Περιγραφή: Διατίθενται πυρότουβλο 3 εκ, περιλαμβάνει Τάμπερ & Σκαφάκι με σχάρα.
Τζάκι Μεσαίο Ντυμένο 554 Κωδικός: 04ΤΖΑΚ405999
Περιγραφή: Διατίθενται πυρότουβλο 4 εκ, περιλαμβάνει Τάμπερ & Σκαφάκι με σχάρα. 

 
*Κατόπιν παραγγελίας  διατίθενται με κόκκινο, μαύρο και καφέ πυρότουβλο.0 κριτικές

ECO Τ-75 ΙΣΙΟ ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ 45-75 

 

 

Σελίδα 1 από 5

Πολιτική Cookies ιστότοπου www.verykokos.gr

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του. Τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες μεμονωμένα, αλλά όταν διαβάζονται από κάποιον διακομιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου μπορούν να δώσουν πληροφορίες, για να παράσχουν μια πιο φιλική στον χρήστη υπηρεσία.

Ποιοι τύποι cookies χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο www.verykokos.gr;

Η ιστοσελίδα www.verykokos.gr χρησιμοποιεί cookies για διάφορους σκοπούς αναλόγως της λειτουργίας τους:
    Απολύτως απαραίτητα / Βασικά Cookies.
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως είναι η πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές, η χρήση του καλαθιού αγορών και των αγαπημένων προϊόντων. Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies για την ασφάλεια της περιήγησης και της αλληλεπίδρασής σας με τον ιστότοπο, όπως και για την προστασία του www.verykokos.gr έναντι των κυβερνοεπιθέσεων. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.
    Cookies Λειτουργικότητας.
Τα cookies λειτουργικότητας βοηθούν τον διαδικτυακό τόπο να θυμάται τις επιλογές σας, όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα και την περιοχή σας. Έτσι, σας παρέχουμε βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τη δραστηριότητά σας σε άλλους διαδικτυακούς τόπους.
    Cookies Διαχείρισης κίνησης.
Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε cookies διαχείρισης της κίνησης για να εντοπίζουμε τεχνικά προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν κατά την περιήγησή σας. Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν τα cookies αυτά, διορθώνουμε τεχνικά λάθη και προβλήματα, και βελτιώνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσα από τον διαδικτυακό τόπο μας. Έτσι, ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις προσωπικές σας ανάγκες. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

Πώς να ελέγξετε τα cookies;

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, αφού ενημερωθείτε για τις ρυθμίσεις απορρήτου και δώσετε τη συγκατάθεσή σας για κάθε κατηγορία αυτών, με εξαίρεση τα Βασικά Cookies, τα Cookies Λειτουργικότητας και τα Cookies Διαχείρισης κίνησης για τα οποία δεν απαιτείται ρητή συγκατάθεση. Εάν δεν αποδεχθείτε τα cookies ή κάποιες κατηγορίες εξ αυτών, ενδέχεται κάποια από τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας να μην είναι πλήρως διαθέσιμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα αποκλεισθείτε από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.
Μπορείτε να αλλάξετε τις προσωπικές σας επιλογές κάνοντας κλικ εδώ
Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, οποτεδήποτε θελήσετε από τον browser σας βρίσκοντας πληροφορίες ΕΔΩ. Με αυτόν τον τρόπο ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας.
 Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να σας προειδοποιεί για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των ιστοσελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν τα cookies;

Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, αλλά και για τα δικαιώματα σας θα βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου ΕΔΩ.
Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη γενική χρήση cookies;

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες http://cookiepedia.co.uk/all-aboutcookies και http://www.allaboutcookies.org/.
 

Για να σου εξασφαλίσουμε μια κορυφαία εμπειρία, στο site μας χρησιμοποιούμε cookies.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα, παρακαλούμε κάντε κλικ ΕΔΩ

Μπορείτε να επιλέξετε τα cookies τα οποία θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό μας: