Ταξινόμηση :
Εμφάνιση :
Per Page
0 κριτικές

Για την παραγωγή τσιμέντινων προϊόντων η εταιρεία ΒΕΡΥΚΟΚΟΣ ΑΒΕΕ διαθέτει στίς ιδιόκτητες εργοστασιακές εγκαταστάσεις, 4 βασικές γραμμές παραγωγής & ιδιόκτητο εργαστήριο Δοκιμών για τα παραγόμενα προϊόντα. 

Αναλυτικότερα: 
Α. ΓΡΑΜΜΗ ΠΛΑΚΟΠΟΙΪΑΣ. Τρεις αυτόνομες γραμμές παραγωγής τσιμέντινων πλακών πεζοδρομίου και βοτσαλόπλακων που τροφοδοτούνται από πλήρως ηλεκτρονικά ελεγχόμενα ζυγιστήρια-mixers,κατασκευής του 2003.Αυτόνομη, αυτόματη γραμμή συσκευασίας-τριβείου-αμμοβολής. 
Β. ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ-ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ-ΚΑΜΙΝΑΔΩΝ. Διαθέτουμε μια αυτόματη ηλεκτρονικά ελεγχόμενη πρέσα κατασκευής του 2001, με ρομποτική διάταξη αποθήκευσης των προς ωρίμανση προϊόντων και αυτόματη παλετοποίηση των έτοιμων. Τροφοδοτείται από πλήρως ηλεκτρονικά ελεγχόμενα ζυγιστήρια-mixers και η σκυροδέτηση γίνεται με εντολές υγρασιόμετρων, κατασκευής 2003. 
Γ. ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΦΡΕΑΤΙΩΝ-ΚΑΝΑΛΙΩΝ. Διαθέτουμε μία ημιαυτόματη ηλεκτρονικά ελεγχόμενη δονητική μηχανή δυνατότητος παραγωγής προϊόντων διαστάσεων 4,2x1,2x0,32m, με αυτόματη αποκαλούπωση διαχείριση του προς ωρίμανση υλικού. Τροφοδοτείται από πλήρως ηλεκτρονικά ελεγχόμενα ζυγιστήρια-mixers και η σκυροδέτηση γίνεται με εντολές υγρασιόμετρων. 
Δ. ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ.Παραγωγή προϊόντων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη. Φρεάτια-Κανάλια-Βάσεις Φωτισμού-Φρεάτια Υδροσυλλογής κ.α. Τα καλούπια συναρμολογούνται με μεταλότυπους σε οποιαδήποτε διάσταση πολλαπλάσια των 5cm. Τροφοδοτείται από πλήρως ηλεκτρονικά ελεγχόμενα ζυγιστήρια-mixers και η σκυροδέτηση γίνεται με εντολές υγρασιόμετρου και σύμφωνα με τον ΚΤΣ 97, κατασκευής 2003. 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Βερύκοκος ΑΒΕΕ τηρώντας τους νόμους και κανόνες που επιβάλλει η ελληνική και ευρωπαίκή νομοθεσία διαθέτει πλέον ιδιόκτητο εργαστήριο δοκιμών δομικών προϊόντων, με διακριβωμένο εξοπλισμό.

Στο σύγχρονο εργαστήριό μας εκτελούνται καθημερινά οι εργαστηριακές δοκιμές που επιβάλλουν τα: ΕΝ 1338, ΕΝ 1339, ΕΝ 1340, K.T.Σ.97. Οι δοκιμές γίνονται και στις έξι γραμμές παραγωγής μας, επιτυγχάνοντας έτσι σταθερά υψηλά ποιοτικό αποτέλεσμα στα προϊόντα μας.
Ενημερώνουμε ότι η σήμανση CE για τα προϊόντα: κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδρομίου, κράσπεδα είναι πλέον υποχρεωτική σύμφωνα με το ΦΕΚ 1794 Β’/28.08.2009. Η παραγωγή ή διακίνηση των παραπάνω προϊόντων χωρίς τη σήμανση CE είναι αιτία για την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων από τις κείμενες διατάξεις, καθώς και αυτές του Π.Δ. 334/1994.

0 κριτικές

Η εταιρεία ΒΕΡΥΚΟΚΟΣ ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται στην ελληνική αγορά από το 1987.Κατά την διάρκεια αυτών των 27 ετών ανέπτυξε έντονα αναπτυξιακή πορεία, επενδύοντας σε τεχνολογικό εξοπλισμό και εγκαταστάσεις. Σήμερα διαθέτει 120.000m2  ιδιόκτητους εργο-στασιακούς, αποθηκευτικούς και εκθεσιακούς χώρους. Διαθέτει σύγχρονο μηχανολογικό εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας με μεγάλες δυνατότητες παραγωγής. Πιστοποιείται με το πρότυπο του ΕΛΟΤ EN ISO 9001-2008 και εφαρ-μόζει τις Ευρωπαϊκές οδηγίες για το CE σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 89/109 & Π.Δ. 334/94 ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ. Σταθερά παρούσα σε όλα τα μεγάλα τεχνικά έργα συνεργάζεται με όλους τους κατασκευαστικούς ομίλους και προμηθεύει: Τσιμέντινα προϊόντα ποιότητος, Τσιμέντινες Ειδικές Προκατασκευές, Μάρμαρα και Γρανίτες, Λίθους Πορφυρίτη και Γνεύσεως, Πλακάκια και Είδη Υγιεινής.

0 κριτικές

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις Εξωτερικά: 50x36x15 cm
Βάρος: 31 kg
Κατηγορία Σκυροδέµατος: C30/37
Τεµάχια ανά παλέτα: 36
Βάρος Παλέτας: 1.126 k
 

0 κριτικές

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις Εξωτερικά: 100x31x30 cm
Διαστάσεις Εσωτερικά: 100x21x16 cm
Βάρος: 93,2 kg
Κατηγορία Σκυροδέµατος: C30/37
Τεµάχια ανά παλέτα: 12
Βάρος Παλέτας: 1.125 kg
 

0 κριτικές

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις Εξωτερικά: 100x15,5x12 cm
Διαστάσεις Εσωτερικά: 100x10x9 cm
Βάρος: 21,5kg
Κατηγορία Σκυροδέματος: C30/37
Τεμάχια ανά παλέτα: 48
Βάρος Παλέτας: 1.040 kg
ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ
ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΠΕΤΟΝ Κ90 Κωδικός 11ΚΑΝΑ007999
ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Κ90  Κωδικός 11ΣΧΑΡ014999
ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ Κ90  Κωδικός 11ΚΑΝΑ008999  
 

0 κριτικές

ΚΩΔΙΚΟΣ 11ΚΑΝΑ007999
Διαστάσεις Εξωτερικά 100Χ15Χ5 εκ.
Βάρος 12,70 κιλά
Κατηγορία σκυροδέματος C30/37
Τεμάχια ανά παλέτα 72
Βάρος παλέτας 915 κιλά
Κατηγορία κυκλοφορίας ΠΕΖΟΙ

0 κριτικές

ΚΩΔΙΚΟΣ 11ΣΧΑΡ014999
Διαστάσεις 100Χ15Χ3 εκ.
Ηλεκτροπρεσαριστή γαλβανιζμένη λαμωτή (ΗΚΠ-Α)-ΚΠ-11
Λάμα 25Χ2
Βρόγχος 30Χ30
Γωνία ανεστραμένη 25Χ25Χ3
Βάρος 3,8 κιλά
Κατηγορία κυκλοφορίας Επιβατικα
Βάρος ανα τροχό εως 0,5 τόνων

0 κριτικές

ΚΩΔΙΚΟΣ 11ΚΑΝΑ008999
Διαστάσεις Εξωτερικά 15Χ12,5Χ4,5 εκ.
Βάρος 1,80 κιλά
Κατηγορία σκυροδέματος C30/37

0 κριτικές

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις Εξωτερικά: 100x19x20,5 cm
Διαστάσεις Εσωτερικά: 100x11x16 cm 
Βάρος: 42,90 kg
Κατηγορία Σκυροδέµατος: C30/37 
Τεµάχια ανά παλέτα: 25
Βάρος Παλέτας: 1.080 kg
ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ
ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΠΕΤΟΝ Κ100 Κωδικός 11ΚΑΝΑ009999
ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ Κ100 Κωδικός 11ΚΑΝΑ010999
ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Κ100 Κωδικός 11ΣΧΑΡ001999
ΣΧΑΡΑ ΜΑΝΤΕΜΙ Κ100 C250 1Μ Κωδικός 11ΣΧΑΡ044999
ΣΧΑΡΑ ΜΑΝΤΕΜΙ K100 C250 50εκ. Κωδικός 11ΣΧΑΡ051999
 

0 κριτικές

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις Εξωτερικά: 100x19,5x5 cm
Βάρος: 15,10 kg
Κατηγορία Σκυροδέµατος: C30/37
Τεµάχια ανά παλέτα: 60
Βάρος Παλέτας: 910 kg
Κατηγορία κυκλοφορίας: Πεζοί

 

0 κριτικές

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις: 100x13,7x2,5 cm
Ηλεκτροπρεσαριστή γαλβανισμένη λαμωτή(ΗΚΠ-Α)-ΚΠ-21 λάμα: 25x2
Βρόγχος: 30x30
Βάρος: 3,6 kg
Κατηγορία Κυκλοφορίας: Επιβατικό Βάρος
Βάρος ανά τροχό: 500kg

 

0 κριτικές

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις: 100x14x3 cm
Χυτοσίδηρος: C250
Βάρος: 9,00 kg
Κατηγορία Κυκλοφορίας: Οχήµατα
Βάρος ανά τροχό: 25 τόνους

 

0 κριτικές

 Κ100- ΤΕΡΜΑΤΙΚΑ
Διαστάσεις 100Χ20,5Χ4,5 εκ.
Βάρος 4,30 κιλά
Κατηγορία Σκυροδέματος C30/37

0 κριτικές

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις: 
Εξωτερικά: 100x30x24 cm
Εσωτερικά: 100x21x16 cm
Βάρος: 76,2 kg 
Κατηγορία Σκυροδέµατος: C30/37 
Τεµάχια ανά παλέτα: 15 
Βάρος Παλέτας: 1.150 kg
ΣΥΝΔΥΑΖΕΤΑΙ ΜΕ
ΚΑΛΥΜΜΑ ΜΠΕΤΟΝ Κ160 Κωδικός 11ΚΑΝΑ014999
ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Κ160 Κωδικός 11ΣΧΑΡ004999
ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Κ160 Β.Τ. 2 ΤΟΝΩΝ Κωδικός 11ΣΧΑΡ024999
ΣΧΑΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ Κ160 Β.Τ. 5 ΤΟΝΩΝ Κωδικός 11ΣΧΑΡ033999
ΣΧΑΡΑ ΜΑΝΤΕΜΙ Κ160 C250 1Μ Κωδικός 11ΣΧΑΡ034999
ΣΧΑΡΑ ΜΑΝΤΕΜΙ Κ160 25Χ50 C250 Κωδικός 11ΣΧΑΡ048999
 

0 κριτικές

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Διαστάσεις: 100x24,8x3 cm

Ηλεκτροπρεσαριστή γαλβανισμένη λαμωτή(ΗΚΠ-Α)-ΚΠ-32 λάμα: 25x2
Βρόγχος: 30x30 
Βάρος: 6,2 kg
Κατηγορία Κυκλοφορίας: Επιβατικό
Βάρος ανά τροχό: 500  kg
 

Σελίδα 1 από 18

Πολιτική Cookies ιστότοπου www.verykokos.gr

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του. Τα cookies δεν συλλέγουν πληροφορίες μεμονωμένα, αλλά όταν διαβάζονται από κάποιον διακομιστή μέσω ενός προγράμματος περιήγησης διαδικτύου μπορούν να δώσουν πληροφορίες, για να παράσχουν μια πιο φιλική στον χρήστη υπηρεσία.

Ποιοι τύποι cookies χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο www.verykokos.gr;

Η ιστοσελίδα www.verykokos.gr χρησιμοποιεί cookies για διάφορους σκοπούς αναλόγως της λειτουργίας τους:
    Απολύτως απαραίτητα / Βασικά Cookies.
Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου, σας επιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως είναι η πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές, η χρήση του καλαθιού αγορών και των αγαπημένων προϊόντων. Επίσης, χρησιμοποιούμε cookies για την ασφάλεια της περιήγησης και της αλληλεπίδρασής σας με τον ιστότοπο, όπως και για την προστασία του www.verykokos.gr έναντι των κυβερνοεπιθέσεων. Αυτά τα cookies δεν αναγνωρίζουν την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά τα cookies, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου μας.
    Cookies Λειτουργικότητας.
Τα cookies λειτουργικότητας βοηθούν τον διαδικτυακό τόπο να θυμάται τις επιλογές σας, όπως το όνομα χρήστη, τη γλώσσα και την περιοχή σας. Έτσι, σας παρέχουμε βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε τη δραστηριότητά σας σε άλλους διαδικτυακούς τόπους.
    Cookies Διαχείρισης κίνησης.
Στον διαδικτυακό τόπο μας χρησιμοποιούμε cookies διαχείρισης της κίνησης για να εντοπίζουμε τεχνικά προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν κατά την περιήγησή σας. Με βάση τις πληροφορίες που συγκεντρώνουν τα cookies αυτά, διορθώνουμε τεχνικά λάθη και προβλήματα, και βελτιώνουμε διαρκώς τις υπηρεσίες που προσφέρουμε μέσα από τον διαδικτυακό τόπο μας. Έτσι, ανταποκρινόμαστε καλύτερα στις προσωπικές σας ανάγκες. Τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς άλλους από αυτούς που περιγράφονται στο παρόν κείμενο.

Πώς να ελέγξετε τα cookies;

Τα cookies αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, αφού ενημερωθείτε για τις ρυθμίσεις απορρήτου και δώσετε τη συγκατάθεσή σας για κάθε κατηγορία αυτών, με εξαίρεση τα Βασικά Cookies, τα Cookies Λειτουργικότητας και τα Cookies Διαχείρισης κίνησης για τα οποία δεν απαιτείται ρητή συγκατάθεση. Εάν δεν αποδεχθείτε τα cookies ή κάποιες κατηγορίες εξ αυτών, ενδέχεται κάποια από τα χαρακτηριστικά της ιστοσελίδας μας να μην είναι πλήρως διαθέσιμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα αποκλεισθείτε από την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας. Είναι στη διακριτική σας ευχέρεια να ανακαλείτε, όποτε το θελήσετε, τη συγκατάθεση σας ή να εναντιωθείτε στη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας, να ελέγξετε ή/και να διαγράψετε τα cookies.
Μπορείτε να αλλάξετε τις προσωπικές σας επιλογές κάνοντας κλικ εδώ
Μπορείτε να διαγράψετε τα cookies από τον υπολογιστή ή τη συσκευή που χρησιμοποιείτε, οποτεδήποτε θελήσετε από τον browser σας βρίσκοντας πληροφορίες ΕΔΩ. Με αυτόν τον τρόπο ανακαλείτε τη συγκατάθεση σας για τη χρήση των cookies στον υπολογιστή ή τη συσκευή σας.
 Μπορείτε, επίσης, να ρυθμίσετε τον φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιείτε κατά τέτοιον τρόπο, έτσι ώστε είτε να σας προειδοποιεί για την χρήση cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες των ιστοσελίδων, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση.

Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουν τα cookies;

Πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, αλλά και για τα δικαιώματα σας θα βρείτε στην Πολιτική Απορρήτου ΕΔΩ.
Πού μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για τη γενική χρήση cookies;

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη γενική χρήση των cookies, αλλά και των μεθόδων αποκλεισμού ή περιορισμού τους, θα βρείτε στις ιστοσελίδες http://cookiepedia.co.uk/all-aboutcookies και http://www.allaboutcookies.org/.
 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα, παρακαλούμε κάντε κλικ ΕΔΩ

Μπορείτε να τα cookies τα οποία θα επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται από τον ιστότοπό μας: